Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen

Grunnforsikring - Sparebank 1 (NOPEF)

Gjelder for alle medlemmer bortsett fra de som reserverte seg pr. 01.12.97.

Forsikringen koster kr 121,- pr. år, trekkes på juni lønn.


(Informasjonen er gitt med forbehold om evntuelle feil).
LO favør forsikringen er ment å være en økonomisk førstehjelp. Utbetalingen er høyest i de livsperiodene hvor gjeld og forsørgelsesbyrde vanligvis er størst. Forsikringen utbetales uansett dødsårsak, og vil alltid komme i tillegg til eventuelle andre livsforsikringer.

LO favør Grunnforsikring dekker både medlemmet og medlemmets familie.

Alder
 t.o.m.

Medlem med ektefelle/ samboer – og enslig medlem med barn under 21 år

 

Ektefelle/ samboer

 

Enslig medlem uten barn under 21 år

50 år

kr 26.400

kr 26.400

kr 11.000

51 år

kr 20.900

kr 20.900

kr 10.450

52 år

kr 19.800

kr 19.800

kr 9.900

53 år

kr 18.700

kr 18.700

kr 9.350

54 år

kr 17.600

kr 17.600

kr 8.800

55 år

kr 16.500

kr 16.500

kr 8.250

56 år

kr 15.400

kr 15.400

kr 7.700

57 år

kr 14.300

kr 14.300

kr 7.150

58 år

kr 13.200

kr 13.200

kr 6.600

59 år

kr 12.100

kr 12.100

kr 6.050

60 år

kr 11.000

kr 11.000

kr 5.500

61 år

kr 9.900

kr 9.900

kr 4.950

62 år

kr 8.800

kr 8.800

kr 4.675

63 år

kr 7.700

kr 7.700

kr 4.400

64 år

kr 6.600

kr 6.600

kr 4.125

65 år

kr 5.500

kr 5.500

kr 3.850

66 år

kr 4.400

kr 4.400

kr 3.575

67 år og eldre

kr 3.300

kr 3.300

kr 3.300

Ved barns død: 16.500 pr barn under 21 uavhengig av medlemmets alder.
Er begge foreldre medlemmer av ordningen, utbetales det dobbelt beløp

 

Forsikringen dekker

·         Både deg som medlem, din ektefelle eller samboer og hjemmeboende, ugifte barn under
21 år.

·         Død uansett årsak.

·         Fritid og arbeidstid - hele døgnet.

·         Hele verden.

·         Barns dødsfall dekker også dødfødsel etter 26. svangerskapsperiode med kr 16.500,-.

 

Dekker ikke

De viktigste begrensninger er:

·         Samboerskap som har vart mindre enn to år, dersom det ikke er felles barn og bolig eller lovlig ekteskap/partnerskap ikke kan inngås.

Lenke til vilkårene: https://www.lofavor.no/insurance/L00V.php

 

Utskriftsvennlig versjon
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker