Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen

05.09.05

Er du opptatt av arbeidsforholdene dine for fremtiden, så bruk din stemmerett og plikt.

Valget til høsten vil få store konsikvenser for innholdet i mange lover fremover. Det er nå at fremtiden blir lagt.


Det er skremmende å høre på politiske partier som bare vrir seg unna med å besvare spørrsmål med " God dag mann økseskaft eller ikke svare i hele tatt. Dere som er oppgående tillitsvalgte og VO bør leste spørsmålene / svarene LO sentralt har sendt til de politiske partier. Det er siste sjanse å rette opp igjen i AML.

Her er linken til sp. fra LO til de politiske partier:

http://www.lo.no/portal/page?_pageid=56,576678&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_d_i=-121&p_d_c=&p_d_v=107631Vær obs FRP og Høyre nekter å svare

Dere som bygsler grunn bør lese denne:

http://www.tomtefeste.com

Her mener Høyre at loven er god ( for grunneieren)

V og Krf har selvsagt ikke svart. Ikke interessert?

Godt valg, gjør din plikt som ansvarlig borger å stem.
 

Utskriftsvennlig versjon
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker