Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen

13.09.05

VEL OVERSTÅTT VALG!!

Nå er det bare opp til seier herren og damene og vise at de retter opp AML, andre lover og forskrifter som de blå begynte å ødlegge. Håper at de 50 spørsmål blir fulgt opp slik at de kan si at de er seieren verdige, og vi kan stole på dem i fremtiden.


Utskriftsvennlig versjon
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker