Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen

22.09.05

SÆRAVTALEFORHANDLINGER

Det har vært forhandlinger i dag om avtalen angående utførelse av arbeid for merkantile funksjonærer på land.


Det er en del punkt som ikke er helt avklart ennå. Bedriften kommer med tilbakemelding i løpet av uke 40. Vi vil komme med nærmere informasjon, så snart avtalen er signert.

Forhandlingsutvalget til OAF: Steve Tverrå, Bente Aune og Torild R. Alvheim

Utskriftsvennlig versjon
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker