Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen

04.11.2005 Info om helikopter

Helikopter Trafikk i Nordsjøen


Helikoptertrafikk i Nordsjøen
Et nytt nettsted viser ankomst og avgangstider for all helikoptertrafikk til og fra oljeinstallasjonene i Nordsjøen. Det kan søkes på dato, hvilken heliport og installasjon, samt ankomst / avgang heliport.
Vi har nettadressen her.

www.Heliport.no


Utskriftsvennlig versjon
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker