Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen

17.11.05

STREIK

Fagforeningene NOPEF, SAFE, LEDERNE og ALT har varslet at de vil gjennomføre en politisk streik på sokkelen torsdag 17.11. fra kl 1700 - 2100.


Følgende e-post er sendt ut fra bedriften i dag:

Streiken er en protest mot regjeringens forslag om å gjeninnføre matskatt på sokkelen. Hvis ikke foreningene lykkes med å påvirke regjeringen i positiv retning, vil streiken bli gjennomført. En politisk streik er i utgangspunktet en lovlig aksjon som vi må forholde oss til. De som deltar i streiken vil bli trukket i lønn. Det bes om at riggleder/boresjef lager et registreringssystem for dette.

Vi har vært i dialog med fagforeningene NOPEF og LEDERNE og de er omforent med at intensjonen med streiken ikke er å ramme arbeidsgiver. Dette innebærer at de ikke ønsker å stanse boringen og at sikkerhetsmessige og beredskapsmessige forhold skal ivaretas.

Det er viktig at hver operasjonssjef/operasjonsansvarlig påser at sikkerhetsmessige og beredskapsmessige hensyn ivaretas. Streiken skal gjennomføres uten at operasjonen påvirkes.

Utskriftsvennlig versjon
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker