Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen

18.11.05

FORSIKRINGSINFORMASJON

Fra uke 47 vil det bli gitt forsikringsinformasjon på utreisemøtene til Njord.


I september ble informasjonsmøtene avsluttet for Ringhorne. Dersom det er noen som ikke har deltatt på disse møte av forskjellige årsaker, ta kontakt med undertegnede. Jeg vil sørge for at du får tilsendt den nødvendige informasjon.

Hilsen
Torild R. Alvheim
forsikringstillitsvalgt
torild.alvheim@oljearbeiderforeningen.no
55986861

 

Utskriftsvennlig versjon
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker