Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen

29.11.05

MELDING OM FORSIKRINGSSKADE

Skadetelefonen er telefon 02300


Gang på gang opplever vi at medlemmer henvender seg feil, og får derfor feil informasjon. Skal vi få det vi har krav på, er det viktig at henvendelsen skjer til rette instans. Ovennevnte telefon er opprettet for LO favør medlemmer, og SKAL benyttes ved melding om skade.
Ønskes det generell info om forsikringene, så benytt  LO favør medlemstelefon som er 815 32 600.
Er det noe som er uklart ta kontakt med OAF v/Torild på telefon 55 98 68 61 eller e-post torild.alvheim@oljearbeiderforeningen.no

Utskriftsvennlig versjon
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker