Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen

15.12.2005

Ny Direktør i KCAD


Det er en glede for meg å bekjentgjøre at Stig Andersen er ansatt som Country Manager & Administrerende direktør med virkning fra 1. januar 2006.

Stig er utdannet i Organisasjonsvitenskap fra Univeristetet i Bergen, og han har hovedfag i Ledelse fra BI.

Stig kommer fra stillingen som organisasjonsdirektør i Rolls Royce i Bergen, men som mange av dere kjenner til, så har Stig arbeidet i selskapet fra 1995 - 2005. Stig sine sterke egenskaper i forhold til lederskap og menneskekunnskap vil bidra til at vi sammen utvikler selskapet og forbedrer vår evne til å levere sikre, effektive og problemfrie operasjoner.

Jeg er sikker på at jeg har alle med med når jeg ønsker Stig lykke til i hans nye rolle.


Geoff Holmes
Area Manager - UK & Norway
KCA DEUTAG Drilling Limited

Utskriftsvennlig versjon
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker