Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen

21.12.05

KJÆRE MEDLEMMER


For en tid tilbake skiftet vi regjering. Fra en blågrønn med mange mørkeblå innslag, til en rødgrønn som forhåpentligvis sørger for den nødvendige kursendring de gikk til valg på. Det vi alle vet, er at uansett farge, ville livet blitt lettere for både fattig og rik   (i en kort periode), hvis politikerne hadde gjennomført alle sine gullkantede lovnader gitt under vagkampen.

 

Vår nye regjering har godtatt noen av Bondevikregjeringens forslag til nasjonalbudsjett, som  forståelig nok har satt sinnene i kok hos våre medlemmer og respektive fagforeninger.

Det ene er å innføre matskatten fra nyttår. Dette førte til at det ble besluttet å gå til politisk streik.

Vårt fagforbund Nopef, jobbet iherdig mot sentrale politikere for å få reversert dette vedtaket, og fikk hull på byllen i tolvte time. Det man her oppnådde var som følger. Finanskomiteen i stortinget har bedt regjeringen om å ta saken opp på nytt i revidert nasjonalbudsjett våren 2006.

Dette betyr at matskatten blir innført fra nyttår.

Vi, tror derimot at matskatten blir fjernet ved budsjettforhandlingene til våren, men skulle vår sittende regjering mot formodning ikke kjenne sin besøkelsestid,og fortsette med skatt på mat ved neste korsvei, vil vi minne om at vi har et  hovedoppgjør å støtte oss til i etterkant.

  

Les mer fakta opplysninger på denne linken i kap. 6 : http://www.statsbudsjettet.dep.no/2006/dokumenter/html/skatteotp/innhold.htm

 

 

Bredbånd og telefongodtgjørelse.

Vi registrerer at skattefordelen i forbindelse med bredbånd som vi har hatt forsvinner. Denne saken er sammen med skatteskjerpelsen på telefongodgjørelse meldt inn til bedriften,s å får vi se hva vi får til den veien. Nopef sentralt har også fått denne saken på bordet.

Les mer fakta opplysninger på denne linken i kap. 3 og 4: http://www.statsbudsjettet.dep.no/2006/dokumenter/html/skatteotp/innhold.htm

 

Skatt på  arbeidstøy.

Slik det kan se ut pr. dags dato, vil ikke de nye regelene få betydning for våre medlemmer offshore.

Sitat fra info sidene  Link:    http://www.infotjenester.no/?ItemID=2612

 

Sitat:
Det foreslås å endre verdsettelsen av fordel ved fritt arbeidstøy til bruk i bank, kontor eller forretningsvirksomhet fra 60 % til 100 % av arbeidsgivers kostpris.
Skattefritaket for fri uniform og annet spesielt arbeidstøy videreføres.

Sitat slutt.

 

Ny hjemmeside.

Vår nye KCAD hjemmeside vil forhåpentligvis være ferdig før nyttår.Vi har fått berettiget kritikk fra noen av våre medlemmer mht til informasjonsflyten på siden vår. Dette tar vi selfølgelig til etteretning.

 

Julen nærmer seg.

Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nyttår. Spesiellt til dere som må være ute på riggene i julen.

 

 Med vennlig hilsen.

      For OAF

        Steve

 

Utskriftsvennlig versjon
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker