Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen

Nye hjemmesider for klubben og

Noe å se frem til; Nye web sider for OAF

Nye websider begynner å ta form, disse gamle sider er hovedsidene t.o.m. 01.01.06. Vi eier bl.a følgene domener og disse vil peke mot våre hjemme sider, det er: 


http://www.oljearbeiderforeningen.no/    http://www.oaf.nu  Mail adr for alle i klubbstyre er fornavn@oaf.nu. Unntaket er der personer bruker også sitt mellom navn dagelig. Dette for å få mail adr. så kort som mulig, Felles post: post@oaf.nu

Dere trenger med andre ord ikke forandre snarveier.

Så nå er det også opp til dere alle å komme med innspill til sidene. Dersom det kommer opp en sak ute eller på kontoret som dere mener er av intresse for andre. Send oss noen ord gjerne med bilde så får vi lagt det inn. På en slik måte kan vi få de nye sidene til å bli litt mer enn bare info fra oss i styre til dere.

Forsatt en riktig God Jul.

henning@oaf.nu

                                                                                      

Utskriftsvennlig versjon
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker