Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen

Nok et bevis på at alle trenger sterke fagforening

Mange arbeidstakere tør ikke si fra


Hver tredje arbeidstaker innen pleie og omsorg, skole og barnevern tør ikke varsle ledelsen om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.


Det viser en studie om varsling i norsk næringsliv laget av FAFO-forskerne Sissel Trygstad og Marit Skivenes, melder NRK.

Hovedårsaken er frykt for represalier. Arbeidstakerne er redde for å bli frosset ut, bli fratatt arbeidsoppgaver, ikke få lønnspålegg og bli overtallig.

(© NTB 25.12.05 kl. 22:17)

Sign: henning@oaf.nu

Utskriftsvennlig versjon
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker