Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen

01.01.2006   Følg lenke:

&

Vi i den daglige adm. på klubbkontoret ønsker alle våre medlemmer et Godt Nyttår og velkommen til våre nye web sider med web hotel.

 Lenke:    

Alle våre eide domener vil i løpet av denne mnd. peke mot våre nye sider.

Der vil dere finne mange nye ting.

Verneombudstjenesten har også fått egne sider.

 Men bare ha litt tålmod med oss på innleggingen.

 

Sign: henning
 


Utskriftsvennlig versjon
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker