Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen

K-HVO: Ringhorne

Valg av HVO Ringhorne

Det er foretatt valg av hoved verneombud (HVO) og vara (V-HVO) på Ringhorne. Valgresultatet gav følgende resultat:
Hovedverneombud:           Jan Inge Olsen
Vara Hovedverneombud:  Stein Norvik 


Utskriftsvennlig versjon
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker