Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen

Well Manager

Verneombud og vara i PDS

Alle offshore verneombud (VO) og vara verneombud (VVO) legges inn i Well Manager under personal. Dette for å kunne imøtekomme endringene hurtigst mulig og ha en plass hvor vi har oppdaterte lister. Ber alle VO på hver offshore innretning, å sørge for at oversikt listen i Well Manager er riktig utfylt.


Utskriftsvennlig versjon
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker