Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen

Verneombudstjenesten i Prosafe Drilling Services AS

Telefon: 55 98 68 66                                      Sandslimarka 185
Telefax: 55 98 69 01                                      Pb 47 Sandsli
E-post: _K-HVO@prosafe.no                           N-5861 Bergen


Verneombudstjenesten i Prosafe Drilling Services AS har to personer som Koordinerende Hovedverneombud (K-HVO). Arbeidsted på Sandsli kontoret.

"[bilde]"
Henning Mørk
K-HVO/ Main Safety Delegate 

Mobil tlf nr: 911 11 575
Med eksternt arbeidsområde rettet mot
Statoil operasjoner

"[bilde]"
Knut Dag Stenevik
K-HVO/ Main Safety Delegate 

Mobil tlf nr: 952 66 891
Med eksternt arbeidsområde rettet mot Hydro og ExxonMobil operasjoner


 
Hver offshore innretning hvor PDS er borentrepenør er det ett Hovedverneombud (HVO). Vi har både verneombud (VO) og vara verneombud (VVO) for hvert boremannskap. I borefaser er vi seks boremannskap pr offshore innretning.

Verneombudstjenesten er representert i Tekniske Tjenester (TT). Verneombudstjenesten blir opprettet offshore ved prosjekter, avhengig av prosjekt størrelse.

Verneombudstjenesten er også representert på forsyningsbasene og kontorene i både Stavanger og Bergen.

Utskriftsvennlig versjon
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker