Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen

Dato 05.02.03

Norske arbeidstakere har høy arbeidsmoral

Norske arbeidstakere har høy arbeidsmoral
Arbeidsmoralen til norske arbeidstakere er suveren viser en internasjonal studie. Høyt sykefravær og mange uføretrygdete skyldes derfor ikke arbeidsfolks holdninger, skriver LO-Aktuelt på lederplass.


Norske arbeidstakere er i verdenstoppen når det gjelder engasjement. Arbeidskulturen er et stort konkurransefortrinn. Undersøkelsen som er foretatt av analysebyrået Taylor Nelson Sofres blant 20 000 arbeidstakere fra 33 land, friskmelder den norske arbeidsstyrken. Arbeidsmoralen er suveren. Hovedårsaken til høyt sykefravær og mange uføretrygdete, ser derfor ikke ut til å ligge i holdningene til de ansatte. Desto viktigere er det å få fortgang i arbeidet med å styrke arbeidsmiljøet og de rammevilkårene ansatte må forholde seg til. LO-leder Gerd-Liv Valla sa i et intervju med LO-Aktuelt etter LO-kongressen, at vi må utfordre den etablerte sannheten om at effektivisering og økt tempo er den eneste veien å gå. «Vi må våge å tenke tanker som ikke umiddelbart er realiserbare. Om et arbeidsliv hvor folks drømmer kan bli virkelige. Om det gode arbeid,» sa Valla utfordrende.

Avtalen om et Inkluderende Arbeidsliv er et skritt på veien mot et bedre arbeidsliv. Når den om noen måneder skal gjennom sin første evaluering er det viktig at man ikke ser seg blind på bare ett av de tre resultatmålene.

Har avtalen bidratt til at flere eldre og funksjonshemmede er i jobb, vil det trolig slå negativt ut for sykefraværet. Både som en betydelig arbeidsgiver og som part i IA-avtalen, er det lov å forvente at staten går i front på veien mot det gode arbeid. Utflytting av tilsyn, privatisering og konkurranseutsetting som berører tusenvis av arbeidstakere, er en politikk som går i feil retning.

Ansatte i bransjer som bygg og transport vet hvor tøft det er å forholde seg til rammevilkår som utelukkende styres av tid og penger. Og nettopp i disse bransjene viser undersøkelsen at arbeidsmoralen er lavest. Det bør være et tankekors for dem som tror at markedskreftene løser alt, skriver LO-Aktuelt på lederplass.

Utskriftsvennlig versjon
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker