Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen

12.04.2003

Koordinerende Hovedverneombud


Verneombudstjenesten i Prosafe Drilling Services AS har to personer som Koordinerende Hovedverneombud (K-HVO). 
Sandslimarka 185,   Pb 47 Sandsli,   N-5861 Bergen
E-post: _K-HVO@prosafe.no
Telefon: 55 98 68 66 
Telefax: 55 98 69 01


"[bilde]"

Henning Mørk
K-HVO/ Main Safety Delegate

Mobil tlf nr: 911 11 575
E-post: henning.mørk@prosafe.com
Med arbeidsområde rettet mot
Statoil operasjoner.


Henning har vært engasjert innen vernetjenesten
i en lang årrekke. Foruten å være
hovedverneombud  for Gullfaksfeltet, har Henning
innehatt funksjonen som K-HVO med ansvar for
Statoil installasjoner i ca 2 år. Henning er
mekaniker av yrke.

"[bilde]"
Knut Dag Stenevik
K-HVO/ Main Safety Delegate

Mobil tlf nr: 952 66 891
E-post: knut.dag.stenevik@prosafe.com
Med arbeidsområde rettet mot Hydro og ExxonMobil operasjoner, Tekniske Tjenester, kontorer og landbaser, i tillegg til websiden for verneombudstjenesten, og strategiplan.

Knut Dag har innehatt funksjonen som K-HVO siden mars 2002. Han har arbeidet 4 år offshore som riggelektriker på Gulfaks og Oseberg C. Har hele tiden vært engasjert i verneombudstjenesten. Utdannet elektro ingeniør.Utskriftsvennlig versjon
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker