HVO Oseberg B

Vi har nå iverksatt valg av hovedverneombud (HVO) på Oseberg B.  Verneombudene velger HVO for hver innretning, med frist for innsending 27. oktober.  Det er muntlig nominasjon og skriftlig valg.


Utpekt HVO inntil valg på Oseberg B er Olav Bjørnøy. Olav har lang erfaring i selskapet og har vært engasjert i verneombudstjenesten. Tidligere erfaringer er bla. HVO på Valhall og Rubicon.