KONSERNSTYREVALGET 2003-2005


De valgte representantene til konsernstyret i Prosafe ASA er:
1. Steve Tverrå
2. Tore Hegerberg
3. Olav Gjesteland


Vararepresentanter:
1. Henning Mørk
2. Jon M. Fjose
3. Håkon Olsen
4. Representant fra Lederne (Ove Benjaminson)
5. Knut Dag Stenevik

Olav Gjesteland har tidligere erfaring fra konsernstyret. OAF ser positivt på en kontinuitet og stabilitet blant arbeidstakernes konsernstyrerepresentanter.