Plasstillitsvalgt i T & P


Opptelling av stemmer er nå foretatt. Det var avgitt 15 stemmer. Resultatet ble som følger:

Tillitsvalgt: Jon Ragnar Jensen 9 stemmer
"[bilde]"

1. vara Svein Erik Ljøstad 5 stemmer
2. vara Gunnar Carlsen 4 stemmer
3. vara Egil Måen 4 stemmer

2. og 3. vara ble på grunn av likt stemmetall avgjort ved loddtrekning.

Vi gratulerer med valget og ønsker lykke til med vervet.

Tore Hegerberg er for tiden på ferie i syden. Hans mobilsvar fungerer derfor ikke for tiden. Tore vil være tilbake på kontoret 10. juni.