SÆRAVTALEN FOR KONTORANSATTE

Vedlagt følger lenke til avtalen som gjelder fra 2004.