Nyvalgte Hovedverneombud på Oseberg B & sør

OAF har gjennomført valg av HVO på Oseberg B og Sør.
Resultat: 


OSB; HVO Olav Bjørnøy med vara Geir Mikkelsen

OSS; HVO Thomas Haugland med vara Morten Hope

Vi gratulerer