LO favør Toppsikring – Sparebank 1 (Oljearbeiderforeningen)

LO favør Toppsikring er et ekstra tilbud til deg som har Kollektiv hjemforsikring. Det er en frivillig tilleggsforsikring som gir ekstra trygghet mot uforutsette hendelser som ikke dekkes av den Kollektive hjemforsikringen.


(Informasjonen er gitt med forbehold om eventuelle feil).
I tillegg har LO favør Toppforsikring utvidelser av begrensninger i Kollektiv hjemforsikringen. Årlig premie kr 166,- trekkes på november lønn. Vikarer kan omfattes av forsikringen. Det forutsettes imidlertid at de forskuddsvis betaler hele forsikringspremien.

Egenandelen er kr. 3.000,-. Er det to eller flere personer i husstanden som har Kollektiv hjemforsikring bortfaller egenandelen. Skader under kr 1.000 erstattes ikke.

Forsikringen dekker:

·         Skader på gjenstander som faller eller blir revet ned, velter og lignende.

·         Tyveri av løsøre fra låst bil, f.eks. klær, bag eller fotoapparat.

·         Skade på eget inventar og løsøre under transport.

·         Tilfeldig skade på f.eks. sportsutstyr, briller etc.

·         Skader forårsaket av husdyr.

 

Forsikringen dekker ikke:

De viktigste begrensningene er:

·         Gjenstander som er mistet, glemt eller etterlatt.

·         Gjenstander som er skadet på grunn av slitasje, alder eller svakheter.

·         Tilfeldig skade på eller tap av samleobjekter som frimerker og mynter. (Brann og tyveri er dekket av Kollektiv hjem).

·         Skade på eller tap av dyr.

Skade uten påvist årsak.

Lenke til vilkår: http://www.lofavor.no/insurance/T00V.php