NY ADRESSE

Har du flyttet i løpet av året? OAF får svært mange konvolutter i retur fra posten.


Husk å melde fra om ny adresse. Vi benytter ikke den samme databasen som bedriften, og er derfor svært avhengig av å få informasjon fra dere. OAF korrigerer også adressene hos NOPEF sentralt.