BRANSJEAVTALEN

Forhandlingene er nå avsluttet.


Vedlagt følger lenke til protokollen.