HVO på Rubicon

Klubbstyret i OAF har utpekt Olav Bjørnøy som HVO på RUBICON.


Vi ønsker "Mr.Rubicon" lykke til med vervet . Olav vil bidra til at de gode HMS-resultatene til Rubicon videreføres på engelsk sektor.
"[bilde]"
Kilde: hm