FLOMKATASTROFEN I ASIA


Klubben bevilger kr 10.000,- til Norsk Folkehjelp. Når det gjelder ytterligere bevilgninger vil vi ta saken opp igjen på årsmøtet.

Vi oppfordrer alle medlemmene om å støtte humanitære organisasjoner.

Oljearbeiderforeningen ønsker å legge press på Regjeringen for å få dem til å øke støtten til flomofrene.