Kontigenttrekk

Fra og med 1. januar 2005 gjelder følgende satser for trekk av fagforeningskontigent til NOPEF.


Kontigent pr måned:

  • Ordninær kontigent pr. mnd. 1,5% av brutto lønn, maks kr 393,-
  • Medlemmer som bor utenfor Norden 1,5% av brutto lønn maks kr 343,-
  • Pensjonister, hvilende, uføretrygdet kr 86,-