LIKESTILLINGSUTVALG I PDS

Likestillingsutvalget hadde sitt første møte fredag.


Konstitueringen er som følger:
Inger Gravelsæter - leder
Tore Hegerberg - sekretær
Medlemmer:
Ranveig Pettersen
Torild R. Alvheim
Olav Gjesteland
Per Asle Sandal

En likestillingsavtale er under utarbeidelse.

Utvalget vil i første omgang bl.a. se på permisjonsreglene for offshoreansatte som gjelder i forbindelse velferdspermisjon pga sykdom i familien eller fødselspermisjon. Oppfordre kvinner til å søke ledende stillinger offshore/onshore i PDS. Sørge for at kvinner er representert allerede ved rekruttering av lærlinger i bedriften.