OPPSIGELSESFRISTER

Vi har fått spørsmål vedrørende oppsigelsesfrister. 


AML § 58 skal sikre arbeidstakerne trygghet ved at det gis frister for opphør av arbeidsforhold, og ved at oppsigelsesfristene er gjensidige for arbeidsgiveren og arbeidstakerne.

Dersom ikke annet er avtalt gjelder Lovens oppsigelsesfrister som er:

  • De første 5 årene - 1 måned
  • Etter 5 års ansettelse - Minst 2 måneder
  • Etter 10 års ansettelse - Minst 3 måneder
  • Etter 10 år og fylte 50 år - Minst 4 måneder
  • Etter 10 år og fylte 55 år - Minst 5 måneder
  • Etter 10 år og fylte 60 år - Minst 6 måneder

De fristene som ikke er over 3 måneder, er gjensidige. De fristene som overstiger 3 måneder, er bare bindende for arbeidsgiveren. Paragrafen gir muligheter for å fravike lovens frister ved avtale, og mulighetene er knyttet til at avtalene skal kunne være til grunst for arbeidstakerne.