FUSJONEN NOPEF/KJEMISK

Uravstemming nærmer seg husk å stemme.


Styret i Oljearbeiderforeningen oppfordrer alle medlemmene til å stemme "NEI"