STYREVALG I OAF

Opptellingen av stemmer er nå foretatt.


Det nye styret er:

Steve Tverrå, Torild R. Alvheim, Olav Gjesteland, Tore Hegerberg, Henning Mørk, Jan Inge Olsen, Atle Kvammen, Natasja Haukås og  Lars Terje Storevik (sistnevnte er valgt for 1 år).

Vara boring: 1. Olav Bjørnøy 2. Tomas Haugland 3. Kåre B. Våge
Vara T&P: 1. Nils Dalehamn 2. Michael Holmstrup 3. Kjetil Ove Pisani
Kontor: Bente Aune

Revisor: Bente Karlsen og Inger Elin Meling (vara)

Konstituerende styremøte blir avholdt 10. 11. og 12. mai.