STYRET I OAF 2005-2006

Konstituerende styremøte i Oljearbeiderforeningen er nå avholdt.


Steve Tverrå ble gjenvalgt som klubbleder.Vedlagt følger informasjon om styret og fordelingen av verv.