REISEFORSIKRING

Sparebanken1 Vest opplyser nå at reiseforsikringskortene er under utsendelse.


Dersom du skal reise på ferie i løpet av de nærmeste dagene ta kontakt med servicetelefonen 815 32 600. De vil sørge for at du får et bevis på at du er omfattet av forsikringen. Vi har avtale nr. 2124008 for våre medlemmer.
Dersom ulykken skulle være ute så ta husk at skadetelefonen er 02300 i Norge.