FORHANDLINGENE MELLOM NOPEF OG OLF

Årslønnen til ansatte som er omfattet av avtalene for operatør-, bore- og forpleiningsbedrifter skal økes med kr. 7.736,50, inkludert sokkel-kompensasjon og feriepenger. Videre skal skift/natt- og konferansetids-tilleggene økes med kr. 1,00.


I tillegg gis en engangsutbetaling på kr. 478,00 inkludert sokkel-kompensasjon og feriepenger, som kompensasjon for senere regulering av lønnsmatrisene enn det som er vanlig innenfor LO-NHO systemet.