PERSONALFORSIKRINGEN

Premieøkning


 Skadeutviklingen innenfor uføreforsikring har utviklet seg i feil retning de siste årene. På grunn av G-regulering og avsetninger til fremtidige erstatninger for ovennevnte forsikring øker premien til kr 354,- pr. 1. juli.