PDS selges til Abbot Group.

Nå blir det kanskje skifte av kjeledress igjen.Det er sikkert mange ubesvarte spørsmål i kjølvannet av et salget. Bedriften har planlgt møte i Bergen,Stavanger og Aberdeen.I tillegg blir det møte med riggene. Mange tror kanskje på dramatiske omveltinger i kjølvannet av en slik salgsprosess.Det vil det ikke bli i dette tilfellet. Vår nye eier har platformboring som sitt hovedssatsingsområde,og det er i seg selv veldig positivt for oss. Ny info kommer etter hvert. Prøv å vær tålmodig.Vi vil være vanskelig å nå oss på telefon akkurat nå. MVH. For OAF Steve