Oppkjøpet av PDS

Som dere nå alle er klar over, har det vært en rekke allmøter på kontorstedene våre og telefon møter med riggene siste uke.. Det er møte i Stavanger i dag dette for T&P. I går var det i Bergen.


 

 

Personlig må jeg berømme KCA Deutag hvordan de har fremført sine planer for oss alle. Det har pr. d. d. vært meget positivt.

Inntrykket har bare forsterket seg etter jeg hadde en personlig samtale m/ Brian Taylor område dir. for KCA Deutag. UK, Norway, Caspian & Sakhalin, i går ettermiddag.

Der jeg tok opp hans synspunkter på Fagforeninger og Verneombud sine arbeidsforhold i eventuelle nye selskapet på et generelt grunnlag. Denne samtale var meget mer positiv enn forventet.

Så summen for oss alle fremover seer meget bra ut på det nåværende tidspunkt.
Brian regnet med at alle verifikasjoner vedkommende salget var sluttført siste halvdel av juli d.å.

Telefon tilgjenglikhet, beklager men Netcom abb. er ikke pålitelig, dekning der jeg bl.a. er i helgene er meget dårlig. Har bedt om Telenor abb. så jeg venter bare på det.
Er det noe så send mail, da jeg alene på kontoret og ivaretar også selvsagt K-HVO posisjonen som medfører veldig mange møter i disse dager.

Det viktigste nå er FOKUS for alle i sommer og alltid må være:

Er det noe er det din rett og plikt å stoppe opp.

Hold Fokus på din egen sikkerhet og arbeidskollega.
Hold Fokus på prosedyrer og arbeidsbeskrivelser.
Hold Fokus på at vi gjør jobben riktig og sikkert første gang.
Med dette oppnår vi som selskap og enkeltpersoner gode og sikre arbeidsforhold

Fortsatt god og sikker sommer til havs og lands.
Henning Mørk
Nestleder og K-HVO