KCADeutag Geoff Holmes Area manager  UK & Norway

Geoff skal mellom møter i Aberdeen tirsdag og nye møter i Aberdeen igjen onsdag morgen, møte et samlet klubbstyre på tirsdag kveld 16.08 i Oslo.


Klubben setter vi stor pris på at Geoff tar slike positive initiativ, og at det er mulig å få dette til på kort varsel. Pga kapasitetsproblemer for vårt avtalehotell i Oslo, blir møtet avholdt på Grand Hotell kl. 1930 

Henning