VEL OVERSTÅTT VALG!!

Nå er det bare opp til seier herren og damene og vise at de retter opp AML, andre lover og forskrifter som de blå begynte å ødlegge. Håper at de 50 spørsmål blir fulgt opp slik at de kan si at de er seieren verdige, og vi kan stole på dem i fremtiden.