FORSIKRINGSINFORMASJON

Fra uke 47 vil det bli gitt forsikringsinformasjon på utreisemøtene til Njord.


I september ble informasjonsmøtene avsluttet for Ringhorne. Dersom det er noen som ikke har deltatt på disse møte av forskjellige årsaker, ta kontakt med undertegnede. Jeg vil sørge for at du får tilsendt den nødvendige informasjon.

Hilsen
Torild R. Alvheim
forsikringstillitsvalgt
torild.alvheim@oljearbeiderforeningen.no
55986861