LIKESTILLINGSAVTALE

Vi har nå fått signert likestillingsavtalen med bedriften


Likestillingsutvalget har følgende medlemmer:

Inger Gravelsæter, leder
Tore Hegerberg, sekretær
Ranveig Pettersen
Per Asle Sandal
Olav Gjesteland
Torild R. Alvheim

Hilsen
Torild R. Alvheim