Noe å se frem til; Nye web sider for OAF

Nye websider begynner å ta form, disse gamle sider er hovedsidene t.o.m. 01.01.06. Vi eier bl.a følgene domener og disse vil peke mot våre hjemme sider, det er: 


http://www.oljearbeiderforeningen.no/    http://www.oaf.nu  Mail adr for alle i klubbstyre er fornavn@oaf.nu. Unntaket er der personer bruker også sitt mellom navn dagelig. Dette for å få mail adr. så kort som mulig, Felles post: post@oaf.nu

Dere trenger med andre ord ikke forandre snarveier.

Så nå er det også opp til dere alle å komme med innspill til sidene. Dersom det kommer opp en sak ute eller på kontoret som dere mener er av intresse for andre. Send oss noen ord gjerne med bilde så får vi lagt det inn. På en slik måte kan vi få de nye sidene til å bli litt mer enn bare info fra oss i styre til dere.

Forsatt en riktig God Jul.

henning@oaf.nu