Fritidsulykkesforsikring - Sparebank 1 (NOPEF)

Gjelder for alle medlemmer.

 
Yrkesskadeforsikringen, som alle arbeidstakere må tegne for sine ansatte dekker bare yrkessykdom og ulykker som skjer på eller i forbindelse med jobben. Men den dekker ikke om noe uforutsett skulle skje på vei til og fra jobben eller i fritiden.


(informasjonen er gitt med forbehold om eventuelle feil).

 

LO favør fritidsulykkesforsikring dekker ulykker i fritiden, og gjelder kun for medlemmet. Forsikringen dekker både ved død og varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke.

 

LO favør fritidsulykkesforsikring gjelder fram til du er 70 år.

 

 

Medlem som har ektefelle, samboer eller livsarvinger

Enslig medlem

Død

Invaliditet

Behandlingsutgifter

100.000

200.000 1

10.000

10.000

200.000 1

10.000 

1      Ved lavere invaliditetsgrad enn 100%, reduseres erstatningen forholdsmessig

 

Forsikringen dekker:

·         Deg som medlem.

·         Ulykkesskader i fritiden, som fører til varig medisinsk invaliditet eller død.

·         Død som inntreffer inntil 1 år etter skadetidspunktet.

·         Utgifter etter ulykkesskade til lege og tannlege o.l. som ikke dekkes av trygden eller fra annet hold dekkes med inntil kr. 10.000,-.

 

Forsikringen dekker ikke

De viktigste begrensninger er:

·         Skader som er forårsaket ved utøvelse av risikoaktiviteter som for eksempel fjellklatring, boksing, dykking, deltagelse i bil- og motorbåtrace.

·         Skader på grunn av deltagelse i organiserte idrettskonkurranser som approberes av forbund eller krets.

·         Skade som følge av å ha tatt sovemidler, smertestillende eller narkotiske midler.

·         Ulykkesskader om skyldes grov uaktsomhet, herunder beruselse.

·         Behandlingsutgifter utenfor Norden.

 

Lenke til vlkårene: https://www.lofavor.no/insurance/F00V.php