Valg av HVO Ringhorne

Det er foretatt valg av hoved verneombud (HVO) og vara (V-HVO) på Ringhorne. Valgresultatet gav følgende resultat:
Hovedverneombud:           Jan Inge Olsen
Vara Hovedverneombud:  Stein Norvik