Verneombudstjenesten i Prosafe Drilling Services AS

Telefon: 55 98 68 66                                      Sandslimarka 185
Telefax: 55 98 69 01                                      Pb 47 Sandsli
E-post: _K-HVO@prosafe.no                           N-5861 Bergen


Verneombudstjenesten i Prosafe Drilling Services AS har to personer som Koordinerende Hovedverneombud (K-HVO). Arbeidsted på Sandsli kontoret.

"[bilde]"
Henning Mørk
K-HVO/ Main Safety Delegate 

Mobil tlf nr: 911 11 575
Med eksternt arbeidsområde rettet mot
Statoil operasjoner

"[bilde]"
Knut Dag Stenevik
K-HVO/ Main Safety Delegate 

Mobil tlf nr: 952 66 891
Med eksternt arbeidsområde rettet mot Hydro og ExxonMobil operasjoner


 
Hver offshore innretning hvor PDS er borentrepenør er det ett Hovedverneombud (HVO). Vi har både verneombud (VO) og vara verneombud (VVO) for hvert boremannskap. I borefaser er vi seks boremannskap pr offshore innretning.

Verneombudstjenesten er representert i Tekniske Tjenester (TT). Verneombudstjenesten blir opprettet offshore ved prosjekter, avhengig av prosjekt størrelse.

Verneombudstjenesten er også representert på forsyningsbasene og kontorene i både Stavanger og Bergen.