Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen
29.11.05
MELDING OM FORSIKRINGSSKADE
Skadetelefonen er telefon 02300
Les mer...
18.11.05
FORSIKRINGSINFORMASJON
Fra uke 47 vil det bli gitt forsikringsinformasjon på utreisemøtene til Njord.
Les mer...
21.06.05
PERSONALFORSIKRINGEN
Premieøkning
Les mer...
Personalforsikring – Sparebank 1 (Oljearbeiderforeningen)

Gjelder for alle medlemmer med fast ansettelse som ikke har reservert seg mot den. Månedlig premie kr 354,-.

Personalforsikringen består av uføreforsikring og familieulykkesforsikring for medlemmer inntil 60 år. For medlemmer over 60 år erstattes uføreforsikringen av en dødsfallserstatning.

Les mer...
21.06.05
REISEFORSIKRING
Sparebanken1 Vest opplyser nå at reiseforsikringskortene er under utsendelse.
Les mer...
Fritidsulykkesforsikring - Sparebank 1 (NOPEF)
Gjelder for alle medlemmer.

 
Yrkesskadeforsikringen, som alle arbeidstakere må tegne for sine ansatte dekker bare yrkessykdom og ulykker som skjer på eller i forbindelse med jobben. Men den dekker ikke om noe uforutsett skulle skje på vei til og fra jobben eller i fritiden.

Les mer...
Grunnforsikring - Sparebank 1 (NOPEF)
Gjelder for alle medlemmer bortsett fra de som reserverte seg pr. 01.12.97.

Forsikringen koster kr 121,- pr. år, trekkes på juni lønn.

Les mer...
LO favør Toppsikring – Sparebank 1 (Oljearbeiderforeningen)

LO favør Toppsikring er et ekstra tilbud til deg som har Kollektiv hjemforsikring. Det er en frivillig tilleggsforsikring som gir ekstra trygghet mot uforutsette hendelser som ikke dekkes av den Kollektive hjemforsikringen.

Les mer...
Kollektiv hjem – Sparebank 1 bank (NOPEF)

Gjelder for alle medlemmer som bor i Norden og betaler skatt til Norge.
LO favør Toppsikring er et ekstra tilbud til deg som har Kollektiv hjemforsikring.

Les mer...
Vilkår:
Loss of license
Informasjon om ordningen
Les mer...
FORSIKRINGER GJENNOM BEDRIFTEN
Vet du hvilke forsikringer du har gjennom bedriften?
Du har mulighet til å kontakte Storebrand direkte via internett.
Les mer...
Informasjon til medlemmer som har permisjon, er permittert, er ufør eller pensjonist:

Generell info: LO favør medlemstelefon er 815 32 600 - Melding av skade 02300

Les mer...
Oversikt over Personalforsikringens vilkår og forsikringssummer
Etter forespørsel fra medlemmene følger det en enklere utgave.
Les mer...
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker