Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen
18.03.05
Jan Inge Olsen gjenvalgt som HVO på Ringhorne
Les mer...
18.05.05
K-HVO
Henning Mørk har igjen overtatt som K-HVO i Prosafe Drilling Services AS
Les mer...
23.02.05
VALG AV HVO
Valg av HVO på Ringhorne er i gang.
Les mer...
09.03.04
HVO
Valget for Brage er nå gjennomført.
Les mer...
26.02.04
VALG AV HVO
Opptelling av stemmene for Snorre B og Heidrun er nå gjennomført.
Les mer...
19.05.2003 - Valg av HVO  
Verneombud i Teknologi & Prosjekter

Det har nylig vært valg av hoved verneombud (HVO) i Teknologi & Prosjekter avd. 92 (offshore). Valg opptelling i dag gav følgende resultat: Nils Glasø ble valgt til HVO og vara HVO ble Atle Kvammen.
Les mer...
29.04.2003
AMU representanter

AMU i Prosafe Drilling Service AS består av 12 personer som er stemme berettiget.
Arbeidstakersiden er representert med Arild Helge Johansen, Petter Strømme, Henning Mørk, Knut Dag Stenevik, Nils Glasø, Jan Inge Olsen. Vara representanter er Arve Inge Steen, Bente Aune, Knut Dag Stenevik, Morten Hope, Atle Kvammen, Reidar Schoopp.
For år 2003 er Ole Bryne AMU leder, og Henning Mørk er sekretær. For K-FAMU representanter i operatørselskap se nedenfor.

Les mer...
12.04.2003
Koordinerende Hovedverneombud


Verneombudstjenesten i Prosafe Drilling Services AS har to personer som Koordinerende Hovedverneombud (K-HVO). 
Sandslimarka 185,   Pb 47 Sandsli,   N-5861 Bergen
E-post: _K-HVO@prosafe.no
Telefon: 55 98 68 66 
Telefax: 55 98 69 01

Les mer...
Land organisasjonen i PDS
Verneombud onshore
Verneombud for Sandsli kontoret er Petter Strømme, og vara er Kjartan Johannessen.
Verneombud for Tananger kontoret er Bente Aune, og vara er Jan Pape.
Les mer...
HVO i Prosafe Drilling Services AS
Oversikt over Hovedverneombud i PDS
Vi har ett Hovedverneombud (HVO) for bore og brønnpersonell på hver offshore innretning PDS har boreaktivitet. I tillegg har vi HVO for Tekniske Tjenester.
Les mer...
Well Manager
Oversikt over Verneombud og Vara i PDS
Alle offshore verneombud (VO) og vara verneombud (VVO) legges inn i Well Manager under personal. Dette for å kunne imøtekomme endringene hurtigst mulig og ha en plass hvor vi har oppdaterte lister. Ber alle VO på hver offshore innretning, å sørge for at oversikt listen i Well Manager er riktig utfylt.
Les mer...
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker