Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen
22.11.04
HVO på Rubicon
Klubbstyret i OAF har utpekt Olav Bjørnøy som HVO på RUBICON.
Les mer...
27.10.03
Nyvalgte Hovedverneombud på Oseberg B & sør

OAF har gjennomført valg av HVO på Oseberg B og Sør.
Resultat: 

Les mer...
01.10.2003
HVO Oseberg Sør
Vi har nå iverksatt valg av hovedverneombud (HVO) på Oseberg Sør.  Verneombudene velger HVO for hver innretning, med frist for innsending 27. oktober.  Det er muntlig nominasjon og skriftlig valg.
Les mer...
01.10.2003
HVO Oseberg B
Vi har nå iverksatt valg av hovedverneombud (HVO) på Oseberg B.  Verneombudene velger HVO for hver innretning, med frist for innsending 27. oktober.  Det er muntlig nominasjon og skriftlig valg.
Les mer...
25.07.2003
HVO på Gullfaks
Vi har nylig gjennomført valg av hovedverneombud (HVO) og vara på Gullfaks. Det var muntlig nominasjon med skriftlig valg. HVO ble Henning Mørk og vara ble Kurt Honningsvåg.
Les mer...
12.05.2003 - HVO for Snorre A & Rubicon
Rubicon - 1000 dager uten skadefravær


Som hovedverneombud for Snorre A vil jeg få gratulere mannskapet på Rubicon med den kjempebragden det er å nå 1000 dager uten skade. Det har ikke bare hvert boreoprasjoner og wirelineoprasjoner i denne perioden,men opprigging og nedriggingav riggen, samt flytting av riggen fra sør side til nord side.

Les mer...
02.03.2003
HVO konferanse 26-28. februar 2003

Det var en samlende og inspirerende HVO konferanse på Kiel ferga. Konferansen dannet en basis og forankring i videre arbeid for verneombudstjenesten i PDS. Hvor det blir utarbeidet et strategidokument med tilknyttning en opplæringsplan. Videre ble det enighet om konkrete krav til oppgaver og plikter for hver enkelt i verneombudtjenesten.
Les mer...
02.02.2003
E-post adresser til verneombud og vara
For å kunne bringe informasjon raskt og effektivt til dere i verneombudstjenesten, kan du sende din E-post adresse til knut.dag.stenevik@prosafe.com. Din E-post adresse blir lagt inn i en distribusjonsliste som ikke blir synlig eller tilgjengelig for noen andre personer. Heller ikke ved utsendelse av informasjon blir din E-post adresse synlig. Håper du benytter deg av muligheten, slik at vi kan informere og kommunisere enda bedre fremover. 
Les mer...
Dato 12.02.03 - HVO / VO
Info fra Oseberg Sør
VO-seminar planlegges for alle Vo-er på Oseberg Sør våren 2003.

En del HMS-prosjekter har tatt lang tid å gjennomføre, og det har vært en hard priorotering ut fra kost/nytte-verdi som VO-tjenesten har vært involvert i. Det er begrensning i lugarkapasiteten her ute, noe som gjør at ting tar tid, samt en god del kreative løsninger på “daglidagse” HMS-problemer.

Trivsel og generellt arbeidsmiljø er godt om bord.
Les mer...
Verneombudstjenesten i Prosafe Drilling Services AS
Telefon: 55 98 68 66                                      Sandslimarka 185
Telefax: 55 98 69 01                                      Pb 47 Sandsli
E-post: _K-HVO@prosafe.no                           N-5861 Bergen
Les mer...
K-HVO presenterte verneombudstjenesten i PDS
K-AMU ExxonMobil og Hydro
Verneombudstjenesten i Prosafe Drilling Services AS ble nylig presentert med innlegg i K-AMU til  ExxonMobil og Hydro. Hensikten er å informere, oppnå best mulig inkludering og samarbeid med operatørene. Presentasjonen la vekt på våre aktiviter innen bla. samhandling, arbeidstakermedvirkning, HMS aktiviter, kommunikasjon. 
Les mer...
K-HVO: Ringhorne
Valg av HVO Ringhorne
Det er foretatt valg av hoved verneombud (HVO) og vara (V-HVO) på Ringhorne. Valgresultatet gav følgende resultat:
Hovedverneombud:           Jan Inge Olsen
Vara Hovedverneombud:  Stein Norvik 
Les mer...
K-HVO: Snorre TLP
Valgresultat av HVO på Snorre TLP
Det ble iverksatt valg av hoved verneombud (HVO) og vara (V-HVO) på Snorre TLP. Valgresultatet gav følgende resultat:
Hovedverneombud:           Reidar Schoopp
Vara Hovedverneombud:  Erling Larsen
Les mer...
K-HVO har fulle rettigheter

I flere bedrifter har det vært diskusjoner om hvilken rolle og funksjon et koordinerende hovedverneombud (K-HVO) har. NOPEF har hevdet at K-HVO er HVO med fulle rettigheter etter Arbeidsmiljøloven og VO-forskriften, mens bedriftene har stått på at vervet bare har vært knyttet til avtaleverket, og ikke forankret i regelverket. Nå har OD gitt NOPEF medhold.

Les mer...
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker